Net Design Shop : Ready Shopping site
 


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์Member Login               Search :             language    :    thai eng

 

 

ปรกติ


วิธีการสั่งซื้อพาเลทและจัดส่งพาเลท

 

1.ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และบริการของ STT-PALLET ดังต่อไปนี้


    1.1 ขายพาเลทพลาสติกมือสอง (รับซื้อทั้งพาเลทสภาพดีและชำรุดเสียหาย)


    1.2 ซื้อพาเลทพลาสติกใหม่ และพาเลทมือสอง


    1.3 เช่าพาเลทพลาสติกใหม่ ลังใหม่ พาเลทมือสองและลังมือสอง


ติดต่อได้ที่ เบอร์สำนักงาน 0-2429-5698  เบอร์แฟกซ์ 0-2429-5697 หรือ


เบอร์สายด่วน 094-925-2569 (คุณเชษฐ์)2.ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ(สำคัญมาก) เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ โดยผู้ติดต่อ


ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการใบเสนอราคารับซื้อพาเลท ซื้อพาเลท และเช่าพาเลท ลังพลาสติก


      2.1 กรณีนิติบุคคล ต้องแสดงเอกสาร หนังสือรับรองและ ภ.พ.20 ที่อยู่ เบอร์สำนักงาน เบอร์แฟกซ์


เบอร์มือถือ และชื่อของผู้ที่จะประสานงานติดต่อ


      2.2 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการตรวจสอบ3.ลูกค้าที่สนใจสินค้าของ หจก.ฯ เมื่อตัดสินใจสั่งซื้อหรือจองพาเลทพลาสติก และสินค้าอื่นๆ ลูกค้า


จะต้องทำการวางเงินมัดจำ30%ของมูลค่าสินค้า หรือชำระค่าสินค้าทั้งหมด และให้ทำการนัดรับสินค้า


ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการปรกติ (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09:00-16:00 น.) นับจากวันที่ลูกค้า


วางเงินมัดจำ 30% แล้ว หากพ้นกำหนดดังกล่าว หจก.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินมัดจำและคืนเงิน


มัดจำทั้งหมด  แต่หากมีเหตุสุดวิสัยลูกค้าสามารถชี้แจงก่อนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ เพื่อให้ไม่เป็นการ


เสียโอกาสที่ หจก.ฯจะจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ หจก.ฯ  


(ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องใดๆจาก หจก.ฯได้เป็นอันขาดโปรดทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ)หจก.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่เสนอราคาซื้อพาเลท ให้กับผู้ที่ไม่ยืนยันตัวตน


ตามเอกสารข้างต้นอย่างเด็ดขาด !!!การจัดส่งพาเลท


1.กรณีการสั่งซื้อพาเลท ยอดการจัดส่งขั้นต่ำ 50 ตัวขึ้นไป เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


หจก.ฯ ยินดีจัดส่งให้ฟรี (หจก.ฯ มีเฉพาะรถวิ่งร่วมในการให้บริการเท่านั้น)


***เฉพาะพาเลทรุ่น 100x120, 110x110 และ 120x120 ส่วนรุ่นอื่นๆ อาจจะมีจำนวนการบรรทุก


ที่แตกต่างกันไปกรุณาสอบถามเป็นกรณี***


2.กรณีการสั่งซื้อพาเลทไม่ถึง 50 ตัว ผู้ใช้บริการต้องเข้ามารับเองที่ หจก.ฯ (ตามแผนที่ในเว็บไซด์)


3.กรณีการเช่าพาเลท ลูกค้าต้องมารับ-ส่ง สินค้าด้วยตนเอง หรือใช้บริการรถวิ่งร่วมของ หจก.ฯ (แต่ต้องชำระค่าขนส่งเอง)


(หจก.ฯ ไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับค่าบริการดังกล่าว ลูกค้าสามารถตกลง ต่อรองราคา


กับเจ้าของรถวิ่งร่วมผู้ให้บริการได้โดยตรง)


4.กรณีการรับซื้อพาเลทมือสอง หจก.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง รถขนส่งและคนงานในการคัดแยกสินค้า


ผู้ขายบริการรถ Fork Lift ตักขึ้นรถขนส่งของ หจก.ฯ

 


(กรณีมีการตกลงขายพาเลทพลาสติกมือสอง ให้แก่ หจก.ฯ แล้วมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันนัดรับสินค้า


ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ วันรับสินค้าให้กับ หจก.ฯ เท่านั้น) 

 

 

 

 ***หจก.ฯ ดำเนินธุรกิจ อย่างตรงไปตรงมา คัดสรรสินค้าดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม***###สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี###